Årsmöte 2023

Årsmöte JKoRK tisdag den 21 februari 2023 19:00 – 21:00 Hönshuset (Raststugan) Görväln.

För info se utskickat mail.