Ordning & Trivselregler

 Allmänt:

 • Järfälla Kanot och Roddklubb är en utflykts-, motions-, tränings- och tävlingsklubb.
 • På bryggan och i lokalerna är det rökförbud och förtäring av alkohol i samband med paddling är inte tillåtet.

Klubbens lokaler:

 • Södra Magasinet, över och undervåning samt kanadensarkällaren. På övervåningen finns paddlar, västar och kapell. Där ligger även privata kanoter.
 • Norra Magasinet, kök, omklädning, gym och bastu samt källare med roddbåtar och privata kanoter.
 • Ladan, där vi hyr ut platser för privata kanoter. 

Kajaker – lån och hyra: 

 • Som medlem får du låna kajak, surfski, kanadensare, sup, paddel och flytväst i de allmänna facken. Du får inte låna de kanoter som har privata namn eller inte finns i förteckningen över klubbens kanoter.
 • Du får låna en kanot utan kostnad över dagen, dvs valfria timmar under en och samma dag. 
 • Vill du låna kanot för övernattning så är kostnaden för påföljande dagar 150 kr per dag. Dvs från och med dag två betalar du 150 kr i hyra per dag. Du får låna max 4 dagar. För fler dagar behöver du styrelsens godkännande. 
 • Fyll i loggboken innan du ger dig ut och paddlar samt fyll gärna i när du beräknas vara tillbaka, särskilt viktigt vid övernattning. Loggen fylls i med namn, telefonnummer och mejladress, samt när paddlingen äger rum.
 • Du måste hantera kajakerna varsamt, aldrig dra dem på marken eller lägga dem direkt på klippor. Tänk på att aldrig sitta i en kajak när den befinner sig på land. Du som medlem är ansvarig för klubbens material vid användande.
 • Om skada uppstår på klubbens kajaker som du inte själv kan åtgärda, ska materialansvarig informeras via telefon/mejl samt en lapp sätts på kajaken med information att kajaken för tillfället inte får paddlas.
 • Torka alltid av kajakerna både invändigt och utvändigt efter paddling och lägg in dem på sin plats samt häng upp flytväst och kapell. Detta gäller även privata kanoter. 
 • Sup-brädorna får endast lånas under 2 timmar åt gången och ska skrivas in i loggen.

Paddling och träning:

 • På klubbens Facebooksgrupp och på hemsidan läggs det ut information och aktiviteter som klubbpaddling och organiserad träning. Inbjudan till kurser och information till medlemmar skickas även på mejl. 
 • Planera din paddling efter din erfarenhet och väder. Se över materialet att det är helt och fungerar som det ska innan avfärd. Använd flytväst och ha med mobil i vattentät påse för DIN säkerhet.

Gäster: 

 • Du får som medlem ta med dig en gäst per tillfälle. Detta mot en avgift på 100:- per timme och i max 4 timmar. Som gäst räknas person över 15 år.  
 • Gästen får låna kanot, paddel, kapell och flytväst.
 • Gäster ska skriva in sig i på egen rad i loggen, under medlemmen, med belopp för lån. Det är medlemmens ansvar att avgiften betalas via swish på nummer 123 344 05 34 och skriv namn vem betalningen avser.

Trivsel: 

 • Bryggan får användas av badande, men kanotister har företräde. Detta för att ge plats vid i och urstigning. 
 • Alla medlemmar hjälper till att hålla rent och snyggt i klubbens lokaler. Vi har ingen sophämtning. Tag därför med dig dina sopor när du går och om det är fullt i klubbens papperskorgar, så ta även med klubbens sopor. 
 • Tag hem egna paddelkläder för tork/tvätt. Lämna dem inte kvar i skåpen. 
 • Det är inte tillåtet att montera/spika upp/ta bort/måla om eller på annat sätt modifiera klubbens lokaler utan att först ha samrått med styrelsen. 
 • Kaffe och te finns i pentryt, det är bara att brygga till dig och andra som vill ha. Använd gärna kylen men skriv ditt namn på, annars kastas det. Se till att det är rent, snyggt och diskat i pentryt innan du lämnar. 
 • Det är förbjudet att ha fest eller annan privat tillställning på klubben. Vid andra arrangemang ska det vara med styrelsens godkännande. Det är förbjudet att sova på klubben.

Bastun: 

 • Bastun är avsedd för att användas i samband med paddling eller träning. 
 • Påslagning av bastu sker när du är tillbaka på bryggan, det blir varmt på 20 minuter. Bastun är förprogrammerad för att hålla en bra temperatur. Slå av den  och gör rent efter dig när du går. 
 • Alla medlemmar har tillträde till bastun, så släpp in andra och bered plats. Alla uppskattar inte nakenhet, så därför ska du använda handduk eller badkläder när du bastar. 
 • Endast kranvatten får kastas på bastuaggregatet. Vatten får inte kastas på fönster.

  När du lämnar klubben – Lås och Lysen:  

 • När du ger dig ut och paddlar så låser du överallt efter dig.  
 • När du lämnar klubben ska du låsa och släcka efter dig även om det är andra medlemmar kvar på bryggan/ på vattnet.

Medlemskap och nyckelinnehav: 

 • Endast medlemmar får ha tillgång till nyckel till klubben.
 • Medlem är den som betalt årets medlemsavgift.
 • Vid missbruk av nyckel så får styrelsen besluta att spärra nyckeln.
 • Nyckelinnehavare ansvarar för att byta batteri och ska kontakta styrelsen om den förkommer.
 • Vad som gäller medlemskap, utträde och nyckelhantering hänvisas till föreningens hemsida.
 • Till föreningen uppgiven mejl går information och fakturor ut. Du ansvarar för att din mejl är rätt.  

Regler för kanotplats för privat kanot

 • Varje privat kanot ska ha en namnskylt på stolpen.  
 • Kanoten skall hålls ren och i brukbart skicka. Vid underlåtenhet att hålla kanoten i detta skick får styrelsen besluta att flytta kanoten och även säga upp platsen.  
 • De medlemmar som har egen kajakplats får placera sina paddlar och personliga tillhörigheter på övervåningen vid hyllan för privat.  
 • Priset för kanotplats gäller kalenderår och uppsägning ska göras innan kalenderåret är slut, annars debiteras hyra för kommande år.

 Styrelsen

Järfälla 2022-08-29