Avgifter

Medlemsavgifter

Barn (0-15 år) som alltid paddlar med föräldrarna/senior medlem:
Barn (10-15) som paddlar utan föräldrar (särskild tillstånd från styrelsen):

Gratis
200 kr

Junior (16-19):
Senior:
Inträdesavgift:
Förseningsavgift:

200 kr
400 kr
400 kr
100 kr

Kanotplatshyror

Ladan:
Södra magasinet, övre plan:
Södra magasinet, nedre plan:
Norra magasinet, roddkällaren:

205 kr/år
355 kr/år
505 kr/år
505 kr/år

Vid frågor om kanotplatser, kontakta kanotplats@jarfallakanot.se

Nycklar

Nyckeldeposition:
Återaktivering av spärrad nyckel:

700 kr
250 kr

Kanothyra för medlemmar

Du som medlem får utan avgift låna kanot över dagen. Vill du vara borta längre utgår en avgift:

2 – 4 dagar         150 kr/dag
Längre period ska ansökas och godkännas av styrelsen.

Det är tillåtet att paddla med en vän som ej är medlem till en kostnad av 100kr/timme och max 4 timmar.

Kanothyra betalas direkt i anslutning med medlemslån och vänlån. 

Betala gärna med SWISH nr 123 344 05 34.