Avsluta medlemskap

Vill avsluta ditt medlemskap kan du fylla i nedan.
Eventuell kanotplats avslutas också i samband med utträde.
Nyckel ska återlämnas till nyckelansvarig.

Medlemsavgift och avgift för kanotplats debiteras per år och återbetalas inte vid utträde.

Jag önskar avsluta mitt medlemskap:

* Obligatoriska fält