Mina uppgifter

På IdrottOnline finns uppgifter som klubben använder för att nå dig; Ditt namn, adress, mailadress och ev. telefonnummer.
Tänk på att hålla detta uppdaterat! Det gör du via:

Min Sida (extern länk till IdrottOnline)

Förklaring till upgifter man kan se i några av flikarna på Min Sida:

Adresser:

Här anges den adress som klubben använder för att nå dig med brev. Det finns oftast två adresser. En inskriven för hand och folkbokföringsadressen. I normalfallet ska folkbokföringsadressen vara vald. Endast den som tillfälligt bor på en annan adress ska fylla i och markera den manuellt inmatade. Kom ihåg att ändra till folkbokföringsadressen när den tillfälliga adressen slutar gälla.

Telefon:

Aktuella telefonnummer, manuellt inmatade.

Kommunikation:

Epostadress och hemsida. Viktigt här är att hålla sin epostadress aktuell.

Avgifter:

Den som är missnöjd med status på någon av de avgifter som anses uppdaterade ombeds kontakta kassören.